Porovnání viskozity motorových a převodových olejů

Častokráte jsem se stal svědkem diskusí, zda je ten či onen motorový olej vhodný pro mazání převodovky či naopak. Nechť Vám následující obrázek napoví, jak je to s těmi kouzelnými čísly viskozit (Zdroj: Castrol)

A jak to s tím mazáním tedy je? Motorový olej se hodí i pro mazání převodovek motocyklů (převodovky motocyklů nejsou synchronizované a většina motocyklů má také společnou náplň motoru a převodovky). Pro bezproblémovou funkci především spojky (pokud je použita mokrá, vícelamelová) je třeba zvolit odpovídající viskozitní klasifikaci. Též je třeba se vyvarovat použití olejů motorových automobilových, neboť ty obsahují tzv. lehkoběžná aditiva ke snížení tření , která ovšem způsobí prokluzování spojky.

Všeobecně lze říci, že převodový olej je svou skladbou aditiv pro mazání převodovky vhodnější. V žádném případě nesmí být použito motorového oleje k mazání synchronizovaných převodovek a hypoidních převodů (vyžadují oleje nejvyšší jakosti).

Pozor! Převodový olej nesmí být v žádném případě použit k mazání motoru!

Pozn: ISO-VG je tzv. Viskositätsgrad dle normy ISO a je rozhodující pro oleje hydraulické (použití nachází v hydrostatických i hydrodynamických převodech i automatických převodovkách), ale stejně se mnohdy označují i oleje tlumičové. Nejedná se o nic jiného, než kinematickou viskozitu ν uvedenou v [cSt] (centiStoke), při 40 °C. Čím je dané číslo větší, tím je olej viskóznější ("hustší"). Nejčastěji se setkáme s viskozitou ISO VG 40 u olejů hydraulických, občas se vyskytne také tlumičový olej s viskozitou ISO VG 15..