24. Výměna náplně zadních tlumičů pérování

 
únor 2005, únor 2006, červenec 2007

Proč?

Odrážka

obnovení náplně tlumičů při jejich ne zcela uspokojivé funkci

Odrážka

přetěsnění

Odrážka

možnost experimentování s velikostí útlumu vhodnou náplní tlumiče

Co je zapotřebí?

Odrážka

pár funkčních tlumičů

Odrážka

pár nových těsnění pístnice

Odrážka

tlumičový olej

Motocykly JAWA 350 používají tlumiče pérování klasické osvědčené konstrukce - kapalinové, dvoutrubkové. Mají sice oproti moderním tlumičům určitá omezení, ale jsou jednoduché a díky tomu v domácích podmínkách repasovatelné.

 

Obr. 1: Řez tlumičem ČZ

K výměně náplně mne vedla ne zcela uspokojivá funkce 5 let jetých tlumičů, tedy jakési kývaní motocyklu podél příčné osy značící ne zcela postačující útlum. Rozhodl jsem se tedy k výměně olejové náplně za viskóznější ("hustší"). Při té příležitosti je vhodné provést výměnu těsnění pístnice (to také výrobce předepisuje). Náplň předepisuje výrobce jednoznačně: 47 ml tlumičového oleje ON-1. Pro účely experimentů jsem krom tlumičového oleje zakoupil i tlumičový olej Repsol Moto Horquillas viskozity 15W-30.

 

Obr. 2: Tlumičové oleje

Mohu již předem prozradit, že první nástřel náplně - namísto málo viskózního tlumičového použití jen oleje 15W-30 byl krok stranou. Tlumič je příliš tvrdý. Pravda, zlepšení jízdních vlastností je zřejmé, ale až příliš na úkor pohodlí. Druhým krokem jest tedy náplň 20 ml tlumičového oleje + 27 ml Repsolu.

Ale zpět k výměně. Po demontáži tlumičů z motocyklu je nutno nejdříve stáhnout pružiny. To je úkon velice snadný - stačí horní oko tlumiče upnout do svěráku a zatlačit na hliníkovou matici (sloužící k nastavení předpětí pružiny). Při stlačení je nutno maticí otáčet a posléze uvolnit (princip bajonetu).

 

Obr. 3 a 4: Demontáž pera

Stáhneme pružinu a tlumič za dolní oko uchytíme do svěráku. Klíčem č. 22 povolíme matici a pístnici i s částí tlumiče a maticí sejmeme. Dolní část vyčistíme (včetně vnitřní trubky). Na pístnici povolíme matici M6 klíčem č. 10 a z pístnice všechny části tlumiče sejmeme (pozor na pořadí tenkých podložek - na funkci tlumiče má správné pořadí zásadní vliv!).

Do hliníkové matice vložíme nové těsnění pístnice (pozor na správnou orientaci - vnitřní strana je označena nápisem "strana ke kapalině") a na pístnici opět namontujeme všechny součásti. Matici M6 zajistíme proti povolení např. zásekem nebo LOCTITEm 243.

 

 
Obr. 5, 6 a 7: Sestava tlumiče a pořadí podložek v mé dvojici tlumičů

Nyní již můžeme tlumiče zkompletovat. Do vnějšího pláště tlumiče vložíme vnitřní trubku a do ní odměříme (např. injekční stříkačkou) 47 ml oleje. Pak již vložíme pístnici a vše zkompletujeme. Před montáží pružiny se přesvědčíme o těsnosti tlumiče, zda tlumič neklade velký odpor při stlačování a zda oba tlumiče pracují přibližně stejně. Útlum při roztahování tlumiče je dle továrních údajů cca 5x vyšší než při stlačování - pokud je útlum při stlačování a při roztahování přibližně stejný, je třeba nutno tlumič opět demontovat a zjistit příčinu. 

Pozor: Tlumič je hydraulické zařízení, tedy útlum má poměrně velikou toleranci. Aby bylo při výrobě zajištěno splnění parametrů útlumu v požadované toleranci, je osazen tlumič různým množstvím tenkých plechových podložek. Nesmíme být překvapeni, pokud při demontáži tlumiče zjistíme, že je v každém použito jiné množství podložek.

 

Doplněno, červenec 2007

Koncem července mne kontaktoval Honza z Brna, s nímž jsem již delší dobu v mailovém spojení a pátral po tom, kde koupit gumové části, které potřeboval k repasi tlumičů. Tou dobou však podniková prodejna Gumokovu v Hradci Králové zanikla. Možná by se něco (myšleno těsnění pístnice) dalo pořídit i v prodejně Rubeny v Náchodě, ale to je přece jen už lehce z ruky. Nicméně Honza to nevzdal. Společnými silami se dopátral kontaktu výrobce tlumičů - Zbrojovky Březnice:

web: http://www.volny.cz/zbrojovka/cz/cz.htm

adresa:

Zbrojovka Březnice, a.s.                

Počápská 557

262 72 Březnice

kontaktem nejdůležitějším je však v tomto případě telefon:

 +420 318 682223

Zde nám byla nápomocna velice hodná paní Zemanová (pozor, do telefonu působí velice ustrašeným dojmem), díky níž jsme získali nejen tu nejdůležitější informaci a to, že všechna těsnění je možné objednat přímo u ní, ale také katalogové listy, podle kterých je možno objednávku provézt. Nejspíše nebude problém ani s dodávkou jiných komponent tlumiče.

 

Obr. 8 a 9: Podklady dodané výrobcem

Nenechejte se zmást, že v katalogovém listu jsou tlumiče určeny pro motocykly ČZ 471 a 472 - tlumiče se stejným katalogovým číslem se vyskytují i v katalogu ND pro Jawu 350 z roku 2001. Stejně tak pozor s množstvím náplně - 75 ml je údaj nesprávný, správně patří do každého tlumiče 47 ml oleje, tak jak je uvedeno v Servisní příručce Jawa (75 ml oleje se do tlumiče ani nevejde).

 

Obr. 10: Dodaná těsnění zátky

Po dodání požadovaných komponent (poštou na dobírku) jsem byl mile zaskočen - těsnění zátky (pozice 9) nemají žádné vyklenutí, to vznikne totiž vmáčknutím profilu zátky do těsnění.

 

Cena úpravy:

Těsnění pístnice 2ks 10 Kč
Těsnění zátky 2ks 20 Kč
Olej tlumičový OT 1 l 65 Kč
Olej tlumičový Repsol 0,5 l 80 Kč
Celkem 175 Kč

 

Technické údaje tlumiče ČZ Březnice pro motocykly Jawa 350/640:

Odrážka

rozteč ok tlumiče: roztažený 315 mm, stlačený 229 mm

Odrážka

maximální zdvih tlumiče: 86 mm

Odrážka

max. vnější průměr: 56 mm

Odrážka

závěsná oka (průměr x šířka): 12H10 x 20

Odrážka

max. doporučené statické zatížení: 1100 N (tj. cca 110 kg)

Odrážka

tlumicí síla při zdvihu 60 mm a 70 ot./min - roztahování: 380+70-80 N

Odrážka

tlumicí síla při zdvihu 60 mm a 70 ot./min - stlačování: 80±30 N

 

Pro zajímavost doplňuji údaje tlumičů MZ:

Odrážka

rozteč ok tlumiče: roztažený 380 mm, stlačený 272 mm

Odrážka

maximální zdvih tlumiče: 108 mm

Odrážka

max. vnější průměr: 56 mm

Odrážka

závěsná oka (průměr x šířka): 25,6 x 18 a 10 x 20

Odrážka

max. doporučené statické zatížení: 1000 N (tj. cca 100 kg)

Odrážka

tlumicí síla při zdvihu 60 mm a 70 ot./min - roztahování: 380+70-80 N

Odrážka

tlumicí síla při zdvihu 60 mm a 70 ot./min - stlačování: 80±30 N