10. Zkrácení úběžné čelisti bubnové brzdy

 

červenec 2004

Jednoduchým a přitom účinným způsobem zvýšení účinku bubnových brzd je vhodné umístění obložení na čelistech. Z výrobních důvodů (zaměnitelnost) se zpravidla vyrábí náběžná i úběžná čelist jako identická. Toto řešení je však z funkčního hlediska nanejvýš nevhodné, neboť důsledkem třecích sil při použití brzdy je náběžná čelist vtahována, přitlačována k bubnu (díky tzv. servoúčinku třecích sil), u úběžné čelisti je tomu naopak. U moderních bubnových brzd jsou čelisti řešeny jako plovoucí (nemají pevný kotevní čep) a nejsou zaměnitelné.

Vhodným umístěním obložení pak rozumíme zkrácení obložení na úběžné čelisti bubnové brzdy a to takovým způsobem, aby byl negativní vliv třecích sil minimalizován. V praxi je proto obložení situováno blíže kotevnímu čepu - u klíče brzdy tak určitá část obložení chybí. 

 

Obr.1 - 3: Štít bubnové brzdy se zkrácenou úběžnou čelistí

 

Cena úpravy: 0

Poznámka:

Odrážka

Zkrácení úběžné čelisti je dobré provést s rozumem, maximálně o cca 1/4 - 1/3 délky obložení.